Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Biotecon Diagnostics

Kit cho phép xác định chất lượng của đậu nành biến đổi gen FG72, A5547-127, DP-356.043 và MON87705 bằng phương pháp real-time PCR. ####Phản ứng ghép kênh được thực hiện đồng thời trong một phản ứng duy nhất và các mục tiêu được xác định trong các kênh phát hiện khác nhau.Các mục tiêu FG72 (Balance), A5547-127 (Liberty

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit cho phép xác định chất lượng của đậu nành biến đổi gen FG72, A5547-127, DP-356.043 và MON87705 bằng phương pháp real-time PCR.

####

Phản ứng ghép kênh được thực hiện đồng thời trong một phản ứng duy nhất và các mục tiêu được xác định trong các kênh phát hiện khác nhau.
Các mục tiêu FG72 (Balance), A5547-127 (Liberty Link), DP-356043 (GAT, Optimum) và MON87705 (Vistive Gold) được phát hiện bởi foodproof GMO Screening LyoKits. Song song với foodproof GMO Screening LyoKits, bạn nên sử dụng foodproof GMO Soya Identification 1 LyoKit và foodproof GMO Soya Identification 2 LyoKit để phát hiện toàn diện và phân tích an toàn các mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.