Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Biotecon Diagnostics

Kit phát hiện và phân biệt 35S promoter (cauliflower mosaic virus), terminator NOS (Agrobacterium tumefaciens), gen bar (Streptomyces hygroscopicus) và promoter FMV (figwort mosaic virus). ####Bộ kit có thể được sử dụng để phát hiện thực vật biến đổi gen trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, với vai trò là đố

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit phát hiện và phân biệt 35S promoter (cauliflower mosaic virus), terminator NOS (Agrobacterium tumefaciens), gen bar (Streptomyces hygroscopicus) và promoter FMV (figwort mosaic virus).

####

Bộ kit có thể được sử dụng để phát hiện thực vật biến đổi gen trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, với vai trò là đối chứng, bộ kit này còn cho phép phát hiện DNA thực vật trong mẫu.