Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Hygiena

MicroSnap™ E. coli là một xét nghiệm nhanh để phát hiện và đếm vi khuẩn E. coli . Thử nghiệm sử dụng một phản ứng thử nghiệm phát quang sinh học mới tạo ra ánh sáng khi các enzym đặc trưng của vi khuẩn E. coli phản ứng với các chất nền chuyên biệt. Sau đó, tín hiệu tạo ra ánh sáng được định lượng trong máy đo độ sáng EnSURE™ Touch. Tùy thuộc vào mức độ phát hiện được yêu cầu, MicroSnap™ E. coli có thể đưa ra kết quả trong cùng một ngày.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Nâng cao năng suất làm việc: Dòng sản phẩm xét nghiệm sinh vật chỉ thị nhanh MicroSnap™ cho phép người quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm đếm mẫu trong 6 giờ và xác định sự có/không có trong 8 giờ. Chỉ cần lấy mẫu, ủ và đọc bằng Máy đo độ sáng Hygiena™.

2. Giảm chi phí, rút ngắn thòi gian lưu kho: Mặc dù việc gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích PCR có thể cần thiết cho một ứng dụng cụ thể, nhưng các giải pháp đơn giản hơn, tiết kiệm chi phí hơn có thể bổ sung cho quy trình xét nghiệm của bạn. Tích hợp MicroSnap™ như một thử nghiệm chỉ báo nhanh trong giao thức thử nghiệm của bạn sẽ giảm chi phí vật liệu, chi phí vận chuyển và phí phòng thí nghiệm. Ngoài ra, thử nghiệm nhanh cũng có nghĩa là thời gian tạm dừng sản xuất ngắn hơn và giảm chi phí lưu kho hàng tồn kho, tất cả đều giúp tiết kiệm nhiều chi phí hơn.

3. Định dạng linh hoạt và dễ sử dụng: Thiết kế hiệu quả của MicroSnap giúp việc kiểm tra vi sinh vật trở nên linh hoạt và dễ dàng. Nó có thể được sử dụng cho cả bề mặt và mẫu. Cả hai tùy chọn đều sử dụng quy trình 2 bước đơn giản: làm giàu và phát hiện. Ngoài ra, Snap-Valve đã được cấp bằng sáng chế chứa một lượng chính xác canh thang tăng sinh cụ thể, sẵn sàng để sử dụng cho mẫu sản phẩm hoặc mẫu bề mặt. Trong thiết bị làm giàu là một pipet tích hợp, cho phép chuyển các mẫu được làm giàu sang thiết bị phát hiện một cách thuận tiện và hiệu quả. Mẫu được tăng sinh được đọc trên máy đo độ sáng Hygiena™, nghĩa là không cần đếm khuẩn lạc tẻ nhạt. Sử dụng bảng chuyển đổi RLU sang CFU để xác định kết quả.

4. Hoạt động với các mẫu đã lọc: MicroSnap™ Coliform & E. coli Enrichment Broth có sẵn trong lọ 2mL để sử dụng với các mẫu được lọc với khối lượng lớn và mang lại kết quả trong cùng ngày. Kết quả sớm hơn có nghĩa là sản phẩm có thể được phát hành sớm hơn; do đó cắt giảm hàng tồn kho và chi phí nhà kho cho các nhà chế biến nước giải khát. Phương pháp này được AOAC phê duyệt và xác nhận theo phương pháp EPA.

5. Hoàn thành chương trình giám sát vệ sinh: MicroSnap™ là một thành phần thiết yếu trong chương trình giám sát môi trường hoàn chỉnh. Kết hợp MicroSnap™ với EnSURE™ Touch và SureTrend™ Cloud để nắm bắt và xu hướng kết quả kiểm tra của bạn theo thời gian. Sử dụng bảng điều khiển SureTrend™ Cloud để xem chương trình xét nghiệm ATP tác động như thế nào đến xét nghiệm vi sinh vật của bạn và cách cả hai hoạt động cùng nhau để giảm nguy cơ nhiễm bẩn.