Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1N) TitrIsol®


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Merck

Mã sản phẩm: 1099590001

Nguồn gốc: Đức

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bao bì: Ống nhựa