1-VINYL-2-PYRROLIDO NE (STABILIZED WITH N,N’-DI-SEC-BUTYL-1 FOR SYNTHESIS


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Merck

Mã sản phẩm: 8085180250

Nguồn gốc: Đức

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bao bì: Chai thủy tinh