Silver nitrate solution for 1000 ml, c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N) TitrIsol®


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Merck

Mã sản phẩm:1099900001

Nguồn gốc: Đức

Bao bì: Ống nhựa

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM