Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: seegene

Xét nghiệm Allplex ™ SARS-CoV-2 là một xét nghiệm multiplex real-time PCR cho phép khuếch đại và phát hiện đồng thời các axit nucleic đích của gen E, gen RdRP, gen S và gen N với Kiểm soát nội bộ (IC) và trình tự gen trong phản ứng được báo cáo dưới dạng giá trị Ct thông qua phần mềm phân tích Seegene Viewer.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần bộ kit 100 phản ứng bao gồm:

Xét nghiệm Allplex™ SARS-CoV-2
Tên Thể tích Mô tả
SARS2 MOM 500 µL Oligo Mix
– Thành phần khuếch đại và phát hiện
EM8 500 µL RTase
DNA polymerase
Uracil-DNA glycosylase (UDG)
Đệm chứa dNTPs
SARS2 PC 50 µL Positive Control (PC):
– Hỗn hợp chủng mầm bệnh và IC
RP-V IC 2 1000 µL Nội chuẩn ngoại sinh (IC)
RNase-free Water 1000 µL Ultrapure quality, PCR-grade
Hướng dẫn sử dụng

 

Tất cả thành phần của bộ kit Allplex™ SARS-CoV-2 nên được bảo quản ở ≤ -20°C. Tất cả các
thành phần ổn định trong điều kiện bảo quản kiến nghị cho đến khi hết hạn ghi trên nhãn. Hiệu suất của các thành phần trong bộ kit không bị ảnh hưởng trong tối đa 5 lần đóng băng và rã đông. Nếu các thành phần sử dụng không liên tục, nên bảo quản trong các lọ nhỏ.