THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Có thể đọc chỉ số ngay lập tức, ít hơn 1 giây, đọc chỉ số nhiệt độ của bất kỳ bề mặt nào.

– Phạm vi đo nhiệt độ: −50° đến 1000°C
– Độ phân giải: 0.1 đến 200, 1 trên 200°C
– Độ chính xác: ±1.5%
– Khối lượng: 0.283kg

Sản phẩm (Độ phát xạ)
– 0.95 không đổi
– 0.1 đến 1 với bước 0.01

– Có thể đọc chỉ số ngay lập tức, ít hơn 1 giây, đọc chỉ số nhiệt độ của bất kỳ bề mặt nào.
– Thiết kế độc đáo cho phép sử dụng bằng 1 tay.
– Tia laser cho phép nhắm chính xác vào bề mặt mục tiêu.
– Phạm vi tỷ lệ là 50:1 (Ví dụ: đọc chỉ số tại một nơi có kích thước 6 in từ khoảng cách 25 feet)
– Phiên bản 15-077-970 cũng có tính năng bộ nhớ min/max, chỉ số trung bình, và cảnh báo cao/thấp.

Ứng dụng
Chuẩn bị thực phẩm, dược phẩm, điện tử và kiểm tra an toàn.