THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Tuân theo tiêu chuẩn NIST.

– Độ phân giải của nhiệt độ: 0.1°C
– Độ chính xác của nhiệt độ: ±0.8°C
– Phạm vi nhiệt độ: 0° đến 60°C
– Phạm vi (DO): 0 to 20mg/L
– Độ chính xác (DO): ±0.4mg/L
– Độ phân giải (DO): 0.1mg/L
– Phạm vi đo độ mặn: 0 đến 39%
– Phạm vi độ bão hòa: 0 đến 100% bão hòa không khí
– Độ chính xác của độ bão hòa: 0.1%
– Màn hình: LCD
– Loại pin: Alkaline
– Khối lượng: 0.26kg
– Kích thước (L x W x H): 3.2 x 7.6 x 17.8cm

– Tuân theo tiêu chuẩn NIST.
– Màn hình lớn hiển thị đồng thời DO và nhiệt độ.
– Máy có thể hiển thị lại các chỉ số cao nhất, thấp nhât và trung bình; Nhấn nút HOLD để hiển thị.
– Đầu ra RS-232-C kết nối với máy tính hoặc bộ ghi dữ liệu để theo dõi và lưu giữ kết quả.