Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: JASEM

Cho phép định lượng thuốc chính, độc lập với các chất chuyển hóa của nó. Chuẩn bị mẫu rất dễ dàng, hoàn toàn tự động có sẵn với Ms_Art.Thời gian tồn tại của cột kéo dài

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  1. Dùng pipet lấy 500 µl mẫu máu toàn phần được xử lý EDTA vào một ống ly tâm.

  2. Thêm 25 µl hỗn hợp chất chuẩn nội vào mẫu và xoáy trong 5 giây

  3. Thêm 975 µl Thuốc thử-1 vào mẫu và thêm xoáy trong 15 giây

  4. Ly tâm ở 4000 vòng / phút trong 5 phút

  5. Chuyển phần nổi phía trên vào lọ HPLC và tiêm vào hệ thống