Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: LGC

LGC cung cấp hàng nghìn mẫu chuẩn phục vụ phân tích trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống. Một số hợp chất điển hình như:

 • 2-(Acetoxymethyl)-3-acetoxy-1-propene
 • Acrylic Acid Butyl Ester
 • Adipic Acid bis-2-Ethylhexyl Ester D4 (3,3,4,4-Tetradeuterioadipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester)
 • Adipic Acid bis(1-Butylpentyl) Ester
 • Adipic acid, bis(2-(2-butoxyethoxy)ethyl) ester
 • 6-Amino-1,3-dimethyluracil
 • 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
 • Bis(2-ethylhexyl) phosphate
 • 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
 • Cyanoguanidine
 • Dehydroabietic Acid

Ngoài các chất trên, bạn có thể tham khảo thêm các chất chuẩn khác tại đây

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM