Chất chuẩn cho các phương pháp quản lý thực phẩm


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: LGC

Chất chuẩn (standard substances) là chất cần thiết để đánh giá các nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm … theo các quy trình đã xác định nhằm đảm bảo kết quả phân tích đạt độ chính xác, đáng tin cậy. Một số hợp chất điển hình như:

  • Canthaxanthine
  • 2-Ethylhexyl Diphenyl Phosphate
  • Arizona Heavy Metal Mixture
  • California Pesticides Class 1 Mixture
  • Canada Pesticide Mixture 2B
  • Maryland Residual Solvent Mixture
  • Michigan Residual Solvents Mixture 470
  • Ohio Residual Solvent Mixture
  • Oregon Pesticide Mixture 10x AL
  • Oregon Pesticide Mixture 3-100

Xem thêm các chất chuẩn khác tại đây

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM