Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Hóa chất được thiết kế để sử dụng làm mẫu kiểm soát nội bộ cho PCR xác nhận thuộc với bộ dụng cụ Real-time PCR của BIOTECON DiagnosticsHóa chất có thể được sử dụng kết hợp với các bộ sau:- R 602 12: foodproof STEC Identification LyoKit- R 602 34: foodproof Salmonella Enteritidis & Typhimurium Detection LyoKit- R 602 44

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Hóa chất được thiết kế để sử dụng làm mẫu kiểm soát nội bộ cho PCR xác nhận thuộc với bộ dụng cụ Real-time PCR của BIOTECON Diagnostics

Hóa chất có thể được sử dụng kết hợp với các bộ sau:

– R 602 12: foodproof STEC Identification LyoKit
– R 602 34: foodproof Salmonella Enteritidis & Typhimurium Detection LyoKit
– R 602 44: foodproof Vibrio Detection LyoKit
– R 602 45: microproof Legionella Quantification LyoKit
– V 900 01: vetproof SE Vaccine Detection 1 LyoKit