Sodium thiosulfate solution for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0.1 mol/l (0.1 N) TitrIsol® – 1000 ml


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Merck

Mã sản phẩm: 1099500001

Nguồn gốc: Đức

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bao bì: Ống nhựa