Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: FisherScientific

Để đóng gói đúng mẫu vật theo quy định của IATA và DOT.

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Để đóng gói đúng mẫu vật theo quy định của IATA và DOT.

Code Loại Kích thước Dung tích hấp thụ Đóng gói
22-130-039 Therapak™
10300
Tấm 7.6 x 10.2 cm 50 mL 1000/Cs
22-130-040 Therapak™
10306
Tấm 7.6 x 15.3 cm 120 mL 1000/Cs
22-130-041 Therapak™
10307
Tấm 15.3 x 15.3 cm 240 mL 500/Cs
22-130-042 Therapak™
10312
Tấm 30.5 x 30.5 cm 900 mL 500/Cs
22-130-044 Therapak™
10501R
Cuộn 30.5cm x 30.5m 400 mL Each

Tấm thấm

– Vật liệu dựa trên mô được ngâm tẩm bằng polyme siêu thấm.
– Đặt giữa thùng chính và bao bì thứ cấp
– Có sẵn các kích thước 7.6 x 10.2 cm, 7.6 x 15.3 cm, 15.3 x 15.3 cm hoặc 30.5 x 30.5 cm.

Cuộn thấm
– Đường kính 30.5 cm với lỗ trên một cuộn.
– Vật liệu lấp đầy và đệm tuyệt vời để vận chuyển mẫu vật sinh học.
– Bảo vệ hộp vận chuyển dễ vỡ và ống mẫu.
– Mỗi phần 30.5 x 30.5 cm có khả năng hấp thụ tới 400 mL chất lỏng.

Để tuân thủ Hướng dẫn đóng gói IATA 650 và Yêu cầu đóng gói DOT, hãy chèn đủ vật liệu hấp thụ giữa thùng chính và bao bì thứ cấp để chứa tổng khối lượng của (các) mẫu được vận chuyển.

Tuân thủ
Quy định của IATA (mục 3.6.2.2.3.8)