Ống đong loại A có giấy chứng nhận truy nguyên nguồn gốc


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: FisherScientific

Giấy chứng nhận ống đong được hiệu chuẩn riêng và chứng nhận có thể truy nguyên theo Viện tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST).

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bao gm: Giy chứng nhận ống đong được hiệu chuẩn riêng và chứng nhận có thể truy nguyên theo Viện tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST)
Vật liệu: Thủy sinh Borosilicate
Màu sc: Trong suốt
Thang định mức bằng gốm màu trắng

Đáy tròn
Có vòi rót