Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: FisherScientific

Tuân thủ: Dược điển Hoa Kỳ 661

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bảo vệ mẫu nhạy cảm với ánh sáng trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển và lưu trữ
nhờ polyetylen mật độ cao giảm truyền tia UV
Tuân thủ: Dược điển Hoa Kỳ 661 (Container, Truyền ánh sáng)

Màu sắc: Hổ phách
Miệng rộng
Vật liệu: HDPE