Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Xylem - YSI

Các bộ đệm pH khác nhau để hiệu chuẩn đầu dò pH.

Chọn giữa các dung dịch đệm pH, 4, 7 và 10.
Mỗi hộp đệm chứa 6 panh (nhựa) riêng lẻ. Hộp đệm có sẵn với một loại đệm duy nhất hoặc với nhiều loại chất đệm (2 panh dung dịch đệm pH 4, 7 và 10).

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đệm pH 4 (hộp 6 panh)

Đệm pH 7 (hộp 6 panh)

Đệm pH 10 (hộp 6 panh)

Hộp đựng các loại (2 ea pints 4,7,10)