THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Máy trộn có tốc độ cố định bắt đầu trộn khi nhấn đầu máy xuống.

– Tốc độ: 2500rpm
– Quỹ đạo: 4.9mm
– Điều khiển: Không
– Kích thước (L x W x H): 20.2 x 12.1 x 12.7cm
– Khối lượng: 4.5kg
– Điện thế: 230V, 0.6A, 135w

– Máy trộn có tốc độ cố định bắt đầu trộn khi nhấn đầu máy xuống.
– Tốc độ được cố định ở tốc độ tối đa để đáp ứng các mẫu yêu cầu xoáy trộn mạnh.
– Máy trộn có đầu gắn mẫu kích thước 3 in.