Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Beckman

ANATEL PAT700 – Máy Phân Tích Tổng Carbon Hữu Cơ

Máy phân tích Tổng cacbon hữu cơ (TOC) của ANATEL PAT700 được thiết kế đặc biệt để giúp chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu dược điển đối với TOC và độ dẫn điện đối với Nước tinh khiết và Nước cất pha tiêm.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Máy phân tích Tổng cacbon hữu cơ (TOC) – ANATEL PAT700 được thiết kế đặc biệt để giúp chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu dược điển đối với chỉ tiêu TOC và độ dẫn điện đối với Nước tinh khiết và Nước cất pha tiêm.

Phân tích Tổng carbon hữu cơ với chi phí vận hành thấp

 • Khoảng thời gian dịch vụ 12 tháng được hỗ trợ bởi đèn oxy hóa UV chính và đèn dự phòng tự động chuyển đổi với giám sát đầu ra UV.
 • Đặc biệt, thiết bị phân tích TOC không cần hóa chất/thuốc thử – PAT700 chỉ sử dụng đèn UV mạnh để oxy hóa.
 • Không cần thay thế ống bơm nhu động hoặc đầu bơm – PAT700 sử dụng áp suất hệ thống nước để đẩy mẫu vào buồng đo để phân tích.

PAT 700 hỗ trợ phân tích nguyên nhân

 • Người dùng có thể lập trình trước cho PAT700 để ở mức TOC được xác định trước, thiết bị sẽ lấy mẫu nước mà sau đó có thể được phân tích tại phòng thí nghiệm để hỗ trợ phân tích nguyên nhân gốc rễ nếu phát hiện kết quả sai lệch.
 • Bộ lấy mẫu cho phép người dùng lấy mẫu từ các vị trí/điểm sử dụng khác nhau để hỗ trợ phân tích nguồn gốc nguyên nhân.

Đáp ứng tuân thủ phân tích TOC

 • PAT700 có thể được hiệu chỉnh và xác nhận đầy đủ để tuân thủ USP <643> cho TOC và USP <645> cho độ dẫn điện.
 • Oxy hóa hoàn toàn theo các yêu cầu của EP 2.2.44 – PAT700 đảm bảo oxy hóa hoàn toàn carbon hữu cơ thông qua phát hiện điểm cuối động oxy hóa.
 • Hỗ trợ 21 CFR phần 11 – người dùng hàng ngày có thể xem kết quả TOC và Độ dẫn điện với tư cách Khách mà không có khả năng thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với PAT700. Cấu hình ban đầu và các thay đổi tiếp theo được bảo vệ thông qua tên người dùng và mật khẩu bảo vệ đa cấp
 • Phiên bản hai dòng có sẵn để chứng minh sự tuân thủ đồng thời cả khi bắt đầu và kết thúc các vòng nước

PAT 700 – không cần đào tạo và không cần tính toán/nhập dữ liệu thủ công

 • Tất cả các SOP được tải sẵn vào PAT700, hướng dẫn người dùng từng bước với hình ảnh và lời nhắc trên màn hình
 • Tất cả các tiêu chuẩn Hiệu chuẩn và Tính phù hợp của Hệ thống đều đi kèm với dữ liệu giá trị được chứng nhận và sử dụng theo ngày được lập trình trong thẻ RFID. Làm theo các SOP trên màn hình, người dùng được nhắc nạp các chai và sau đó PAT700 sẽ đọc các thẻ RFID trên các chai. Nếu các chai được nạp sai thứ tự hoặc nếu chúng đã hết hạn, PAT700 sẽ đưa ra cảnh báo trên màn hình cảm ứng. PAT700 sau đó tải lên các giá trị được chứng nhận, thực hiện kiểm tra và tự động tính toán kết quả đạt/không đạt và cung cấp báo cáo.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ về ANATEL PAT700 – Máy Phân Tích TOC Tổng Carbon Hữu Cơ.