Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Phát hiện nhanh và chính xác sau 10 phút của kháng nguyên SARS-CoV-2 trong nước bọt

 • CE Certified & Approved
 • Bộ xét nghiệm Covid-19 tại nhà chỉ với 2 ~ 3 giọt mẫu nước bọt
 • Bộ xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 tiện lợi và dễ sử dụng nhất cho mọi người
 • Độ nhạy lâm sàng: 94,29%
 • Độ đặc hiệu lâm sàng: 99,99%
 • Xuất xứ: Hàn Quốc

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Nguyên tắc: phát hiện định tính kháng nguyên SARS-Co-V-2 qua mẫu nước bọt hoặc mẫu dịch tỵ hầu dựa trên N protein (Nucleocapsid Protein).

Phát hiện nhanh và chính xác sau 10 phút của kháng nguyên SARS-CoV-2 trong nước bọt

 • CE Certified & Approved
 • Bộ xét nghiệm Covid-19 tại nhà chỉ với 2 ~ 3 giọt mẫu nước bọt
 • Bộ xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 tiện lợi và dễ sử dụng nhất cho mọi người
 • Độ nhạy lâm sàng: 94,29%
 • Độ đặc hiệu lâm sàng: 99,99%
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Bảo quản từ 2-30°C

Mẫu nước bọt

 • Bệnh nhân thu thập nước bọt từ đầu lưỡi trong 30 giây (không bao gồm đờm, v.v.).
 • Nhổ trực tiếp nước bọt thu được vào ống đệm chiết để sử dụng ngay.
 • Nếu không, Sau khi lấy nước bọt trong miệng bệnh nhân trong 30 giây, sử dụng miếng gạc vô trùng để lấy nước bọt trong ống đệm chiết và bảo quản ở 2 ° C đến 8 ° C trong thời gian không quá 72 giờ hoặc ở -70 ° C đối với dài hạn hơn. Lưu trữ lâu dài có thể làm giảm tín hiệu.
 • Không làm đông lại mẫu sau khi rã đông. Nhiều chu kỳ đóng băng / rã đông có thể làm giảm tín hiệu.

Mẫu dịch tị hầu

 • Đưa tăm bông lấy mẫu qua lỗ mũi / miệng và nhẹ nhàng đẩy tăm bông vào phía sau hầu họng / vòm họng.
 • Xoay miếng gạc lấy mẫu ba lần trong khi tránh chạm vào lưỡi và sau đó lấy miếng gạc ra.
 • Đặt tăm bông vào ống đệm chiết để sử dụng ngay.
 • Nếu không, chúng nên được bảo quản trong các vật chứa kín có chứa 1 ml hoặc ít hơn các phương tiện vận chuyển vi rút ở 2 đến 8 ° C trong thời gian không quá 72 giờ hoặc ở -70 ° C trong thời gian dài hơn. Lưu trữ lâu dài có thể làm giảm tín hiệu.
 • Không làm đông lại mẫu sau khi rã đông. Nhiều chu kỳ đóng băng / rã đông có thể làm giảm tín hiệu.

Chuẩn bị mẫu (100, 50, 1 đơn vị_ Mẫu nước bọt)

 • Thu thập mẫu theo chỉ dẫn trong phần “Thu thập và lưu giữ mẫu”.
 • Cho nước bọt vào ống đệm chiết.
 • Đậy ống bằng nắp bộ lọc và vặn chặt nắp. Lắc ống lên xuống 10 lần.

Chuẩn bị mẫu (25 đơn vị_ Mẫu tăm bông ngoáy họng)

 • Thu thập mẫu theo chỉ dẫn trong phần “Thu thập và lưu giữ mẫu”.
 • Đặt tăm bông bệnh nhân vào ống đệm chiết.
 • Xoay miếng gạc 10 lần sau đó lấy ra trong khi vắt chất lỏng ra khỏi miếng gạc trong trường hợp lấy mẫu tăm bông.
 • Đậy ống bằng nắp bộ lọc và vặn chặt nắp. Lắc ống lên xuống 10 lần.