THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Để đếm các tế bào máu, giọt chất lỏng, hàng tồn kho,…

– Đếm đến: 9999
– Vật liệu: Lớp vật liệu bên ngoài là Crom
– Khối lượng: 85g

– Để đếm các tế bào máu, giọt chất lỏng, hàng tồn kho,…
– Dễ dàng cài đặt về 0.
– Đếm đến 9999; thiết kế gọn nhẹ.
– Lớp kim loại bên ngoài Crom cho độ bền và tuổi thọ sử dụng lâu dài.