Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Zeiss

Kính hiển vi soi nổi huỳnh quang soi một vùng rộng
Axio Zoom V16 kết hợp khả năng thu phóng 16x với khẩu độ số cao NA 0,25, dẫn đầu tất cả các kính hiển vi thu phóng và soi nổi đã biết. Nó đã đạt được khẩu độ rất cao trong phạm vi thu phóng trung bình. Bạn có được độ sáng vượt trội trong các phạm vi vật kính lớn và xem các mô hình hoàn chỉnh trong độ tương phản huỳnh quang.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Ánh sáng huỳnh quang soi một phạm vi rộng
  • Chế độ thu phóng được tối ưu hóa trong ứng dụng của bạn
  • Ánh sáng truyền qua trên toàn bộ phạm vi thu phóng
Vật kính FWD(mm) Thị kính PL 10x/23Phạm vi phóng đại vật kính (mm) Thị kính PL 16x/16Phạm vi phóng đại vật kính (mm)
PlanApo Z 0.5xChiều dài mặt kính 164 mm 114 3.5x … 56×66 … 4.1 5.6x … 90×46 … 2.9
PlanApo Z 1.0xChiều dài mặt kính 164 mm 60 7x … 112×33 … 2.0 11x … 179×23 … 1.4
Apo Z 1.5xChiều dài mặt kính 133 mm 30 10.5x … 168×22 … 1.4x 16.8x … 269×15.2 … 0.95
PlanNEOFLUAR Z 1.0xChiều dài mặt kính 133 mm 56 7x … 112×33 … 2.0 11x … 179×23 … 1.4