Author - quantri

CÁC LOẠI PIPET

Pipet (Pipette) hay ống hút là dụng cụ thí nghiệm được sử dụng phổ biến trong phòng hóa học, sinh học và y học, dùng để...