Tin standard solution traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn Certipur®


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Merck

Mã sản phẩm: 1702420500

Nguồn gốc: Đức

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bao bì: Chai nhựa