Iodine solution for 1000 ml, c(I2) = 0.05 mol/l (0.1 N) TitrIsol®


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Merck

Mã sản phẩm: 1099100001

Nguồn gốc: Đức

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bao bì: Ống thủy tinh