Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: FisherScientific

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Đo và hiển thị nhiệt độ, áp suất không khí và độ cao so với mặt nước biển.

– Đo và hiển thị nhiệt độ, áp suất không khí và độ cao so với mặt nước biển.
– Đồng hồ bấm giờ và đồng hồ hiển thị thời gian trong ngày.
– Xu hướng áp suất không khí hiển thị bằng biểu đồ thanh gồm thông số hiện tại và thông số ở 2, 4, 6, 8, 10, 12 giờ trước.
– Bộ nhớ min/max cho độ cao so với mặt nước biển đạt được trong bất kỳ thời gian nào.