THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Cung cấp nhiều pipette cho nhiều ứng dụng.

– Cung cấp nhiều pipette cho nhiều ứng dụng.
– Bốn kích cỡ pipette phổ biến (0.2-2µL, 2-20µL, 20-200µL, 100-1000µL) và giá đỡ.
– Tương thích với các ống pipet phù hợp.