Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: BioMérieux Industry

BioBall Multishot 550 có giá trị trung bình từ 500 đến 600 cfu với độ lệch chuẩn là ≤ 10% giá trị trung bình.Dùng để tái hydrat hóa thành 1,1 mL BioBall Re-Hydration Fluid cung cấp 10 x 100μL liều 50 cfu, giúp kiểm soát chất lượng vi sinh dược phẩm trong đó cần có nhiều kiểm soát dương tính trong phạm vi 10 đến 100 cfu

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

BioBall Multishot 550 có giá trị trung bình từ 500 đến 600 cfu với độ lệch chuẩn là ≤ 10% giá trị trung bình.

Danh sách chủng vi sinh của Bioball

Dùng để tái hydrat hóa thành 1,1 mL BioBall Re-Hydration Fluid cung cấp 10 x 100μL liều 50 cfu, giúp kiểm soát chất lượng vi sinh dược phẩm trong đó cần có nhiều kiểm soát dương tính trong phạm vi 10 đến 100 cfu.

Các ứng dụng của BioBall:
– Kiểm soát chất lượng
– Dùng như một phương pháp xác nhận, xác định độ không đảm bảo của phép đo.
– Thử nghiệm hiệu quả kháng khuẩn, thử nghiệm chất khử trùng
Các sản phẩm BioBall có thời hạn sử dụng lên tới 24 tháng * khi được bảo quản đông lạnh. * Tùy thuộc vào sinh vật.
Vi khuẩn có sẵn bao gồm ba ngành công nghiệp chính
Dược phẩm – đầy đủ các sinh vật USP, EP và JP
Thức ăn, ví dụ Salmonella sp., Listeria sp, E. coli sp.
Nước và nước thải, ví dụ: E. coli, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis