Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: BioMérieux, BioMérieux Industry

BioBall MultiShot 10E8 giá trị trung bình từ 0,7 đến 1,5 x 108 cfu với độ lệch chuẩn ≤ 20%, dùng để tái hydrat hóa thành 1,1 ml BioBall Re-Hydration Fluid để cung cấp 10 x 100μL liều 107.Các chế phẩm dược phẩm và mỹ phẩm thường yêu cầu hoạt động kháng khuẩn để ngăn chặn sự tăng sinh của vi khuẩn hoặc để hạn chế ảnh hưở

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

BioBall MultiShot 10E8 giá trị trung bình từ 0,7 đến 1,5 x 108 cfu với độ lệch chuẩn ≤ 20%, dùng để tái hydrat hóa thành 1,1 ml BioBall Re-Hydration Fluid để cung cấp 10 x 100μL liều 107.

Danh sách chủng vi sinh của Bioball

####
Các chế phẩm dược phẩm và mỹ phẩm thường yêu cầu hoạt động kháng khuẩn để ngăn chặn sự tăng sinh của vi khuẩn hoặc để hạn chế ảnh hưởng của ô nhiễm. Dược điển yêu cầu thử nghiệm các sản phẩm này về hiệu quả của việc bảo quản chống vi trùng (ví dụ: USP 51, EP 5.1.3, JP19). BioBall MultiShot 10E8 phù hợp cho ứng dụng này và đơn giản hóa việc chuẩn bị và cung cấp một chế phẩm chính xác.

Các ứng dụng của BioBall:
– Kiểm soát chất lượng
– Dùng như một phương pháp xác nhận, xác định độ không đảm bảo của phép đo.
– Thử nghiệm hiệu quả kháng khuẩn, thử nghiệm chất khử trùng
Các sản phẩm BioBall có thời hạn sử dụng lên tới 24 tháng * khi được bảo quản đông lạnh. * Tùy thuộc vào sinh vật.
Vi khuẩn có sẵn bao gồm ba ngành công nghiệp chính
Dược phẩm – đầy đủ các sinh vật USP, EP và JP
Thức ăn, ví dụ Salmonella sp., Listeria sp, E. coli sp.
Nước và nước thải, ví dụ: E. coli, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis