Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: BioMérieux

Bio Ball High Dose 10K có giá trị trung bình từ 8.000 đến 12.000 cfu với độ lệch chuẩn là ≤ 15%.Là chế phẩm chính xác duy nhất ở mức cfu cao hơn

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bio Ball High Dose 10K có giá trị trung bình từ 8.000 đến 12.000 cfu với độ lệch chuẩn là ≤ 15%.

Danh sách chủng vi sinh của BioballLà chế phẩm chính xác duy nhất ở mức cfu cao hơn

Các ứng dụng của BioBall:
– Kiểm soát chất lượng
– Dùng như một phương pháp xác nhận, xác định độ không đảm bảo của phép đo.
– Thử nghiệm hiệu quả kháng khuẩn, thử nghiệm chất khử trùng
Các sản phẩm BioBall có thời hạn sử dụng lên tới 24 tháng * khi được bảo quản đông lạnh. * Tùy thuộc vào sinh vật.
Vi khuẩn có sẵn bao gồm ba ngành công nghiệp chính
Dược phẩm – đầy đủ các sinh vật USP, EP và JP
Thức ăn, ví dụ Salmonella sp., Listeria sp, E. coli sp.
Nước và nước thải, ví dụ: E. coli, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis