Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: BioMérieux Industry

Mỗi Bio Ball SingleShot có giá trị trung bình từ 28 đến 33 cfu với độ lệch chuẩn từ 3 cfu trở xuống (trừ khi có quy định khác).Sử dụng để kiểm soát mầm bệnh trong công nghiệp thực phẩm, xét nghiệm nước và nước thải.

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Mỗi Bio Ball SingleShot có giá trị trung bình từ 28 đến 33 cfu với độ lệch chuẩn từ 3 cfu trở xuống (trừ khi có quy định khác).

Danh sách chủng vi sinh của Bioball

Sử dụng để kiểm soát mầm bệnh trong công nghiệp thực phẩm, xét nghiệm nước và nước thải.

Các ứng dụng của BioBall:
– Kiểm soát chất lượng
– Dùng như một phương pháp xác nhận, xác định độ không đảm bảo của phép đo.
– Thử nghiệm hiệu quả kháng khuẩn, thử nghiệm chất khử trùng
Các sản phẩm BioBall có thời hạn sử dụng lên tới 24 tháng * khi được bảo quản đông lạnh. * Tùy thuộc vào sinh vật.
Vi khuẩn có sẵn bao gồm ba ngành công nghiệp chính
Dược phẩm – đầy đủ các sinh vật USP, EP và JP
Thức ăn, ví dụ Salmonella sp., Listeria sp, E. coli sp.
Nước và nước thải, ví dụ: E. coli, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis